Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bebouwde omgeving

Projectgroep testveld Schoondijke | Analyse PV curves mini windturbines
De projectgroep van het testveld voor mini windturbines te Schoondijke heeft Ingreenious gevraagd om de PV-curves van de mini windturbines uit de metingen van de afgelopen 2 jaar te destileren.

wind_city

Aerocity Wind Power (USA) | Ontwerp ondersteuning kleine windturbine
Aerocity wil een nieuwe verticale as windturbine op de markt brengen maar bezat niet de kennis voor het ontwerpen van een verticale as windturbine. Aerocity heeft Ingreenious daarom gevraagd het ontwerpproces zowel inhoudelijk als procesmatig te leiden.

Ford/ Houthoff Buruma | Roestschade Ford auto's
Houthoff Buruma heeft Ingreenious gevraagd om als deskundige te assisteren in een rechtzaak rond roestschade aan Ford auto's, meer specifiek moest het transport van ijzerdeeltjes door wind geanalyseerd worden.

Productschap Tuinbouw | Windenergie bij de glastuinbouw
Samen met het Productschap Tuinbouw en een kassenbouwer heeft Ingreenious de mogelijkheden van kleine windturbines voor de glastuinbouw geïnventariseerd. Dit vervolgonderzoek is een verdere uitwerking van het onderzoek van 2009.

Scheldebouw-Permasteelisa | Onderzoek mogelijkheden windenergie
Scheldebouw-Permasteelisa heeft Ingreenious gevraagd een meetmast te installeren voor het meten van de windsnelheid en windrichting bij een proefopstelling van een gebouwgeïntegreede windturbine.

Provincie Utrecht | Aanpassing wetgeving
De uitwerking van de Crisis en Herstel Wet voor mini windturbines bespreken met VROM, de provincie Utrecht en de gemeenten: Utrecht, Houten, Leusden, Nieuwegein en Amersfoort.

Eneco | Haalbaarheidsonderzoek en turn key oplevering dakwindturbine
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 'integratie van kleine windturbines op het dak van het nieuwe Eneco hoofdkantoor' te Rotterdam en het uitvoeren van de turn-key oplevering van de windturbines op het dak indien de integratie haalbaar is gebleken.

Egeria Investment| Onderzoek potentie windturbine
Egeria Investment heeft opdracht gegeven om ongebruikelijke claims van een mini windturbine te onderzoeken. Hiermee wil Egeria zekerheid verkrijgen voor het doen van een juiste Investeringsbeslissing.

Toronto Community Housing Corporation (Canada)| Studie voor windtoepassing
Toronto Community Housing Corporation (TCHC), een grote woningbouw corporatie in Canada overweegt om haar gebouwen uit te rusten met mini windturbines. Alvorens over te gaan tot plaatsing heeft TCHC het potentieel aan windenergie voor haar portfolio laten onderzoeken door Ingreenious.

Aerocity Wind Power (USA) | Ontwerp ondersteuning kleine windturbine
Aerocity wil een nieuwe verticale as windturbine op de markt brengen maar bezat niet de kennis voor het ontwerpen van een verticale as windturbine. Aerocity heeft Ingreenious daarom gevraagd het ontwerpproces zowel inhoudelijk als procesmatig te leiden.

Ford/ Houthoff Buruma | Roestschade Ford auto's
Houthoff Buruma heeft Ingreenious gevraagd om als deskundige te assisteren in een rechtzaak rond roestschade aan Ford auto's, meer specifiek moest het transport van ijzerdeeltjes door wind geanalyseerd worden.

Productschap Tuinbouw | Windenergie bij de glastuinbouw
Het Productschap Tuinbouw heeft Ingreenious gevraagd om de mogelijkheden van kleine windturbines voor de glastuinbouw te onderzoeken.

Gemeente Amersfoort | Gebouwgebonden windenergie
De gemeente Amersfoort heeft Ingreenious gevraagd om de mogelijkheden van gebouwgebonden kleine windturbines in de gemeente Amersfoort te onderzoeken. Naast andere werkzaamheden voert Ingreenious hiertoe een windmeetcampagne uit inclusief een analyse van de meetgegevens.

Scheldebouw-Permasteelisa | Onderzoek mogelijkheden windenergie
Scheldebouw-Permasteelisa heeft Ingreenious gevraagd om de mogelijkheden van gebouwgeïntegreerde windenergie voor de business van de bedrijvengroep te onderzoeken.

Provincie Zeeland | Evaluatierapport Kleine Windturbines Schoondijke
De projectgroep van het testpark voor kleine windturbines in Schoondijke heeft gevraagd of Ingreenious de meetresultaten aan 11 mini windturbines wil evalueren. De meetresultaten zijn daartoe onderling vergelijkbaar gemaakt en geïnterpreteerd

WEOM | Windmeetcampagne
De dochter van NUON/Vattenfall, WEOM, heeft Ingreenious gevraagd een meetcampagne op te zetten voor een windmolenpark van 36 stuks 3 MW turbines (rotordiameter 90 meter).

Gemeente Malmö (Zweden) | Workshop windenergie in de bebouwde omgeving
De gemeente Malmö heeft Ingreenious gevraagd een workshop te verzorgen voor een delegatie met geïnteresseerden in de toepassing van kleine windturbines.

B&D Bouwbedrijf, Hertroijs Architecten | Studie naar kengetallen energieplan Westerhoven
Ingreenious is door B&D Bouwbedrijf gevraagd om de kengetallen voor een energieplan voor Wersterhoven aan te leveren. Het energieplan omvat een studie naar de mogelijkheden van windenergie, asfaltcollectoren voor warmte opwekking, opslag van warmte, opslag van energie en PV panelen.

Search | Opbrengst berekeningen kleine windturbines Overhoeks locatie
Ingreenious is door Search gevraagd om het windaanbod op de Overhoeks locatie (Noord zijde IJ, Amsterdam) van projectontwikkelaar ING Real Estate in kaart te brengen en te adviseren over de prijsprestatie verhouding van kleine windturbines op de locatie.

SenterNovem | Beoordeling geschiktheid testveld Schoondijke voor certificering kleine windturbines
Ingreenious is door SenterNovem gevraagd om het windaanbod op Schoondijke in kaart te brengen en hiermee de geschiktheid van het testveld Schoondijke voor metingen conform de Nederlandse Beoordelingsrichtlijn te beoordelen.

Zimmer Gunsul Frasca Architects (USA) | Presentatie Greenbuild conferentie
Ingreenious is door het Amerikaanse architectenbureau Zimmer Gunsul Frasca (ZGF) Architects LLP gevraagd voor een presentatie op de Greenbuild conferentie 2008 in Boston over de integratie van windturbines met gebouwen. In de presentatie wordt ingegaan op de verschillen bij integratie van windturbines met hoogbouw en laagbouw en enkele theoretische aspecten van de aerodynamische integratie.

Klimatforum Malmö (Zweden) | Workshop kleine windturbines
Ingreenious is gevraagd om een workshop te verzorgen over de plaatsingsaspecten van kleine windturbines. De workshop werd bezocht door zo'n 90 geïnteresseerden met interesse voor plaatsing van kleine windturbines in Malmö en omstreken.

Ford/ CdMR | Verfschade Vlissingen
In vervolg op de opdracht van Ford/ CdMR in maart 2008 naar de meest waarschijnlijke bron van de verfverneveling heeft Ingreenious onderzocht wat de hoeveelheid verspoten verf per tijdseenheid kan zijn.

SenterNovem | Certificering kleine windturbines in Nederland
Ingreenious heeft in opdracht van SenterNovem een plan geschreven om in Nederland tot certificering te komen van kleine windturbines en de windturbines met metingen onderling vergelijkbaar te maken.

Greenlab | Certificeringsmetingen kleine windturbines
De joint venture van Eneco en Greenchoice, Greenlab, heeft Ingreenious gevraagd een ‘master’ Plan Van Aanpak te schrijven voor het uitvoeren van metingen ten behoeve van de door Ingreenious opgezette certificering van kleine wind turbines in Nederland. Greenlab wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennisvermeerdering over de prestaties van kleine windturbines.

Turby | Ontwerp opvolger van Turby
Ingreenious heeft voor Turby een aantal delen van de rotor van Turby herontworpen. Het herontwerp betrof de krachten op de rotorbladen, de profielkeuze van de rotorbladen, de matrijs voor de bladprofielen, de vorm van de bladtip van de rotorbladen en de vorm van de aanhechting van de spaak met het rotorbladen.

Kiva/OVG Projectontwikkeling | Haalbaarheid integratie wind turbines met gebouwen
Ingreenious heeft Kiva geassisteerd in een studie voor OVG naar de haalbaarheid van integratie van wind turbines met gebouwen. De studie betrof de mogelijke vormen van integratie en de effecten van de integratie op de energieopbrengst en terugverdientijd van de windturbine.

Turby/KEO International Consultants | Ontwerp integratie windturbines met SAIF Center Kuwait city, april 2008
Ingreenious heeft voor Turby de ontwerpaspecten van de integratie van Turby met het SAIF Center in Kuwait city besproken. Deze ontwerpaspecten betroffen de integratie van Turby tussen twee vleugelachtige vormen op het dak, geluidsemissie en statische en dynamische krachten.

Ford/ CdMR | Verfschade Vlissingen
Als gevolg van de verneveling van verf nabij een parkeerterrein van CdMR, met auto’s van Ford die naar de UK verscheept moeten worden, zijn 12.000 auto’s met verf vervuild. Ten behoeve van een rechtzaak heeft Ingreenious voor Ford en CdMR bepaald waar de meest waarschijnlijke bron van de verfverneveling ligt.